Konkursy ogólnopolskie


Szkoła podstawowa    Gimnazjum    Szkoła ponadgimnazjalnaSzkoła podstawowa

Nazwa konkursu: Alfik matematyczny
Organizator: Łowcy Talentów-JERSZ
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.mat.edu.pl
Koordynator:  
e-mail:  info@mat.edu.pl
Telefon:  (0-71)310 48 17
Krótki opis:  Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów i uiszczenie opłaty.

Nazwa konkursu: Kwadratura Koła
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  styczeń (termin zgłoszenia 1 grudnia)
httpwww.sciezki.com
Koordynator:  
e-mail:  info@sciezki.com
Fax:  (0-25)759-02-66
Krótki opis:  Konkurs obejmuje zasięgiem uczniów od klasy drugiej szkoły podstawowej do klasy maturalnej, ma formę testu wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa, lub w ogóle może nie być poprawnej odpowiedzi. Konkurs uwzględnia klasyfikację w poszczególnych powiatach. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Zakopanego na obóz matematyczny.

Nazwa konkursu: Mat
Organizator: Łowcy Talentów-JERSZ
Poziom: SP, GM
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  marzec
httpwww.mat.edu.pl
Koordynator:  
e-mail:  info@mat.edu.pl
Telefon:  (0-71)310 48 17
Krótki opis:  Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów. Ma formę testu wielokrotnego wyboru.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów i uiszczenie opłaty.

Nazwa konkursu: Mistrzostwa Polski w Tabliczce Mnożenia
Organizator: WKM Rachmistrz
Poziom: WS, SP
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  maj
http www.wkmrachmistrz.com.pl/mistrztabliczki/
Koordynator:  Andrzej Grabowski
e-mail:  mistrztabliczki@interia.pl
Telefon:  (0-94) 37 454 60
Krótki opis:  W konkursie są wykorzystywane karty do nauki tabliczki mnożenia, produkowane przez firmę WKM Rachmistrz.

Gimnazjum

Nazwa konkursu: Alfik matematyczny
Organizator: Łowcy Talentów-JERSZ
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.mat.edu.pl
Koordynator:  
e-mail:  info@mat.edu.pl
Telefon:  (0-71)310 48 17
Krótki opis:  Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów i uiszczenie opłaty.

Nazwa konkursu: Kwadratura Koła
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  styczeń (termin zgłoszenia 1 grudnia)
httpwww.sciezki.com
Koordynator:  
e-mail:  info@sciezki.com
Fax:  (0-25)759-02-66
Krótki opis:  Konkurs obejmuje zasięgiem uczniów od klasy drugiej szkoły podstawowej do klasy maturalnej, ma formę testu wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa, lub w ogóle może nie być poprawnej odpowiedzi. Konkurs uwzględnia klasyfikację w poszczególnych powiatach. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Zakopanego na obóz matematyczny.

Nazwa konkursu: Mat
Organizator: Łowcy Talentów-JERSZ
Poziom: SP, GM
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  marzec
httpwww.mat.edu.pl
Koordynator:  
e-mail:  info@mat.edu.pl
Telefon:  (0-71)310 48 17
Krótki opis:  Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów. Ma formę testu wielokrotnego wyboru.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów i uiszczenie opłaty.

Nazwa konkursu: Matmix.pl
Organizator: XL LO w Warszawie im. Stefana Żeromskiego
Poziom: GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  listopad
httpwww.matmix.pl
Koordynator:  Danuta Zarzycka
e-mail:  kontakt@matmix.pl
Telefon:  
Krótki opis:  Jest to całkowicie internetowy konkurs dla uczniów starszych klas gimnazjów i szkół średnich. Zadania rozwiązuje się przez tydzień czasu, a następnie udziela odpowiedzi za pomocą internetowego formularza. W ten sposób na bieżąco można śledzić wyniki. Konkurs będzie trwał przez 5 miesięcy od listopada 2006 do marca 2007. W 2006 roku wzięło w nim udział ponad 2500 uczestników z całej Polski.

Nazwa konkursu: Ogólnopolski Sejmik Matematyków
Organizator: Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość przy współpracy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Poziom: GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.spinor.edu.pl
Koordynator:  Dorota Kolany
e-mail: 
Telefon:  (032) 2516-431 wew. 316 (w godz. 15-18)
Krótki opis:  Konkurs na pracę z matematyki. Spośród nadesłanych prac 20 najlepszych autorów wraz z nauczycielami-opiekunami prac, spotykają się na trzydniowym finale. Podczas finału uczestnicy prezentują najważniejsze wyniki swoich prac (10 min.) i odpowiadają na pytania jury i innych uczestników spotkania finałowego. Oprócz tego uczestniczą w cyklu wykładów i warsztatów.

Nazwa konkursu: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomiczno-Matematycznej dla Gimnazjów
Organizator: Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, PKO BP S.A. , Płomyczek
Poziom: GM
Zasięg: ogólnopolski
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, ul 1 Maja 5a, 28-400 Pińczów
Czas rozpoczęcia:  marzec
httpwww.gm2.pinczow.com
Koordynator:  Dawid Glaudel - PKO BP S.A., Sławomir Spaczyński - dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, Hanna Mitka-Marszalik - z-ca dyr. Gim 2 w Pińczowie
e-mail:  dyr_gim2@poczta.onet.pl
Telefon:  (041)3572884
Krótki opis:  Ważnym elementem reformy jest dbanie o wszechstronny rozwój uczniów, ich umiejętności myślenia i radzenia sobie z różnymi problemami. Wychodząc naprzeciw tym założeniom nasze gimnazjum zaproponowało uczniom turniej wiedzy ekonomicznej. Odbył się on pod patronatem Szkolnej Kasy Oszczędności przy Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, a głównym sponsorem nagród było PKO BP S.A. Patronat medialny objął Płomyczek. Tradycyjne olimpiady przedmiotowe wymagały od uczniów znajomości określonych faktów i schematów rozwiązywania zadań. Nam chodziło o umiejętność posługiwania się wiedzą. Uczniowie biorący udział w konkursie nie tylko liczą, także rozwiązują krzyżówki, rebusy, wypełniają druki bankowe. Turniej od roku 1999 rozrósł się ogarniając całą Polskę. Każdy finalista turnieju jest nagradzany przez sponsora i współorganizatora konkursu bank PKO S.A.

Nazwa konkursu: Władca Liczb
Organizator: Portal edukacyjny www.maximus.pl
Poziom: GM,PG
Zasięg: ogólnopolski
Miejsce: 
Czas rozpoczęcia:  1 października 2009 (istnieje możliwość dołączenia do konkursu w trakcie jego trwania)
httpwww.maximus.pl
Koordynator:  
e-mail: redakcja@maximus.pl
Telefon:  032 300 34 89
Krótki opis:  Trwa od 1.10.2009 do 01.03. 2010. Konkurs składa się z 10 etapów-testów on-line. Są one kompilacją zadań, jakie mogš pojawić się na maturze, zagadek matematycznych, ciekawostek o słynnych matematykach. Uczestnicy mogą przyłączyć się do rywalizacji w dowolnym etapie, aby walczyć o nagrodę główną i miano Władcy Liczb należy rozwiązać co najmniej 3 testy etapowe. Zwycięzca każdego etapu nagradzany jest grą Wygraj z maturą, kalkulatorem Vector, kwartalną prenumeratą Młodego Technika i abonamentem portalu maximus.pl. Nagrodą główną jest laptop ufundowany przez Wyższe Szkoły Bankowe, roczna prenumerata Młodego Technika i roczny abonament portalu maximus.pl, a nagrodami pocieszenia przewodniki Pascala. Patronat medialny nad konkursem objęli: Młody Technik, Maturzysta oraz Edulandia.pl.

Szkoła ponadgimnazjalna

Nazwa konkursu: Alfik matematyczny
Organizator: Łowcy Talentów-JERSZ
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.mat.edu.pl
Koordynator:  
e-mail:  info@mat.edu.pl
Telefon:  (0-71)310 48 17
Krótki opis:  Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów i uiszczenie opłaty.

Nazwa konkursu: Kwadratura Koła
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  styczeń (termin zgłoszenia 1 grudnia)
httpwww.sciezki.com
Koordynator:  
e-mail:  info@sciezki.com
Fax:  (0-25)759-02-66
Krótki opis:  Konkurs obejmuje zasięgiem uczniów od klasy drugiej szkoły podstawowej do klasy maturalnej, ma formę testu wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa, lub w ogóle może nie być poprawnej odpowiedzi. Konkurs uwzględnia klasyfikację w poszczególnych powiatach. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Zakopanego na obóz matematyczny.

Nazwa konkursu: Matmix.pl
Organizator: XL LO w Warszawie im. Stefana Żeromskiego
Poziom: GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  listopad
httpwww.matmix.pl
Koordynator:  Danuta Zarzycka
e-mail:  kontakt@matmix.pl
Telefon:  
Krótki opis:  Jest to całkowicie internetowy konkurs dla uczniów starszych klas gimnazjów i szkół średnich. Zadania rozwiązuje się przez tydzień czasu, a następnie udziela odpowiedzi za pomocą internetowego formularza. W ten sposób na bieżąco można śledzić wyniki. Konkurs będzie trwał przez 5 miesięcy od listopada 2006 do marca 2007. W 2006 roku wzięło w nim udział ponad 2500 uczestników z całej Polski.

Nazwa konkursu: Ogólnopolski Sejmik Matematyków
Organizator: Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość przy współpracy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Poziom: GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.spinor.edu.pl
Koordynator:  Dorota Kolany
e-mail: 
Telefon:  (032) 2516-431 wew. 316 (w godz. 15-18)
Krótki opis:  Konkurs na pracę z matematyki. Spośród nadesłanych prac 20 najlepszych autorów wraz z nauczycielami-opiekunami prac, spotykają się na trzydniowym finale. Podczas finału uczestnicy prezentują najważniejsze wyniki swoich prac (10 min.) i odpowiadają na pytania jury i innych uczestników spotkania finałowego. Oprócz tego uczestniczą w cyklu wykładów i warsztatów.

Nazwa konkursu: Powszechny, internetowy konkurs dla uczniów szkół średnich
Organizator: Politechnika Warszawska
Poziom: PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.konkurs.mini.pw.edu.pl/konkurs/konkurs.cgi
Koordynator:  Tadeusz Rzeżuchowski
e-mail:  konkurs_uwagi@mini.pw.edu.pl
Telefon:  (0-22) 621-93-12
Krótki opis:  Pierwsze etapy konkursu, rozgrywane są w Internecie. Finał w czerwcu na Politechnice Warszawskiej.

Nazwa konkursu: Władca Liczb
Organizator: Portal edukacyjny www.maximus.pl
Poziom: GM,PG
Zasięg: ogólnopolski
Miejsce: 
Czas rozpoczęcia:  1 października 2009 (istnieje możliwość dołączenia do konkursu w trakcie jego trwania)
httpwww.maximus.pl
Koordynator:  
e-mail: redakcja@maximus.pl
Telefon:  032 300 34 89
Krótki opis:  Trwa od 1.10.2009 do 01.03. 2010. Konkurs składa się z 10 etapów-testów on-line. Są one kompilacją zadań, jakie mogš pojawić się na maturze, zagadek matematycznych, ciekawostek o słynnych matematykach. Uczestnicy mogą przyłączyć się do rywalizacji w dowolnym etapie, aby walczyć o nagrodę główną i miano Władcy Liczb należy rozwiązać co najmniej 3 testy etapowe. Zwycięzca każdego etapu nagradzany jest grą Wygraj z maturą, kalkulatorem Vector, kwartalną prenumeratą Młodego Technika i abonamentem portalu maximus.pl. Nagrodą główną jest laptop ufundowany przez Wyższe Szkoły Bankowe, roczna prenumerata Młodego Technika i roczny abonament portalu maximus.pl, a nagrodami pocieszenia przewodniki Pascala. Patronat medialny nad konkursem objęli: Młody Technik, Maturzysta oraz Edulandia.pl.