Gimnazjum


Międzynarodowe    Ogólnopolskie    RegionalneMiędzynarodowe

Nazwa konkursu: Kangur Matematyczny
Organizator: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Poziom: WS, SP, GM, PG
Zasięg: międzynarodowy
Czas rozpoczęcia:  marzec
http www.mat.uni.torun.pl/kangur/
Koordynator:  patrz www.mat.uni.torun.pl/kangur/organizatorzy.php
e-mail:  kangur@mat.uni.torun.pl
Telefon:  (0-56) 611 3499
Krótki opis:  Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych.

Nazwa konkursu: Matematyka bez granic
Organizator: XLO im. I.J.Paderewskiego w Katowicach
Poziom: kl. 3 GM i kl. 1 PG
Zasięg: międzynarodowy
Czas rozpoczęcia:  marzec
http xlo.pl
Koordynator:  Aleksandra Myśliwiec
e-mail:  mysliwiec@xlo.pl
Telefon:  (032) 259-77-59
Krótki opis:  Międzynarodowy konkurs, w którym bierze udział cała klasa. Jedno z 13 zadań jest w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim). Zadania nie tylko dla najlepszych.

Nazwa konkursu: Mistrzostwa w grach Matematycznych i Logicznych
Organizator: Politechnika Wrocławska
Poziom: WS, SP, GM, PG
Zasięg: międzynarodowy
Czas rozpoczęcia:  grudzień
http www.im.pwr.wroc.pl/~rabczuk/gry.html
Koordynator:  Janusz Górniak
e-mail:  dziekan.wppt@pwr.wroc.pl
Telefon:  (071) 320-25-23
Krótki opis:  Polska edycja konkursu międzynarodowego. Zwycięzcy z poszczególnych kategorii jadą do Paryża na finał międzynarodowy.

Nazwa konkursu: Moravskoslezský Matematycký Sampionát
Organizator: Centrum Wspierania Edukacyjnego "Prymus" w Dwikozach
Poziom: GM, PG
Zasięg: międzynarodowy
Czas rozpoczęcia:  listopad
http
Koordynator:  Iwona Marzec
e-mail:  prymus.cwe@poczta.onet.eu
Telefon:  (015) 8312402
Krótki opis:  Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w czeskiej Ostravie. W bieżącym roku szkolnym odbędzie się jego czwarta edycja. Uczestnik konkursu rozwiązuje pięć zadań (cztery w języku ojczystym, jedno w języku angielskim). Konkursowi towarzyszy seminarium popularyzujące nauki matematyczno-przyrodnicze. Konkurs jest także okazją do spotkania się uczniów z różnych krajów. Atrakcją konkursu jest zwiedzanie Ostravy i okolic - pobyt w Czechach trwa 3 dni. Konkurs jest bezpłatny, natomiast koszty podróży i pobytu uczestnika w Czechach pokrywa rodzic lub sponsor.

Nazwa konkursu: Olimpiada Matematyczna
Organizator: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Poziom: GM, PG
Zasięg: międzynarodowy
Czas rozpoczęcia:  
http http://www.om.edu.pl/
Koordynator:  
e-mail:  hamalek@o2.pl
Telefon:  (071) 320-25-23
Krótki opis:  Najstarsza polska olimpiada przedmiotowa, pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego, i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest w zasadzie do uczniów szkół średnich, ale uczniowie gimnazjów mogą w niej startować i zdarza się, że uzyskują niezłe wyniki.

Nazwa konkursu: Pikomat
Organizator: Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe "DELTA"
Poziom: SP, GM
Zasięg: międzynarodowy
Czas rozpoczęcia:  grudzień
httpwww.delta.hg.pl
Koordynator:  Jan Domaszewicz
e-mail:  ssodelta@wp.pl
Telefon:  0501 845408
Krótki opis:  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "PIKOMAT" jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na zakup nagród dla najlepszych uczestników oraz na pokrycie kosztów organizacyjnych konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 7 zł od osoby. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.

Ogólnopolskie

Nazwa konkursu: Alfik matematyczny
Organizator: Łowcy Talentów-JERSZ
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.mat.edu.pl
Koordynator:  
e-mail:  info@mat.edu.pl
Telefon:  (0-71)310 48 17
Krótki opis:  Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów i uiszczenie opłaty.

Nazwa konkursu: Kwadratura Koła
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  styczeń (termin zgłoszenia 1 grudnia)
httpwww.sciezki.com
Koordynator:  
e-mail:  info@sciezki.com
Fax:  (0-25)759-02-66
Krótki opis:  Konkurs obejmuje zasięgiem uczniów od klasy drugiej szkoły podstawowej do klasy maturalnej, ma formę testu wielokrotnego wyboru. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa, lub w ogóle może nie być poprawnej odpowiedzi. Konkurs uwzględnia klasyfikację w poszczególnych powiatach. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Zakopanego na obóz matematyczny.

Nazwa konkursu: Mat
Organizator: Łowcy Talentów-JERSZ
Poziom: SP, GM
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  marzec
httpwww.mat.edu.pl
Koordynator:  
e-mail:  info@mat.edu.pl
Telefon:  (0-71)310 48 17
Krótki opis:  Konkurs jest dostępny nie tylko dla najlepszych uczniów. Ma formę testu wielokrotnego wyboru.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów i uiszczenie opłaty.

Nazwa konkursu: Matmix.pl
Organizator: XL LO w Warszawie im. Stefana Żeromskiego
Poziom: GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  listopad
httpwww.matmix.pl
Koordynator:  Danuta Zarzycka
e-mail:  kontakt@matmix.pl
Telefon:  
Krótki opis:  Jest to całkowicie internetowy konkurs dla uczniów starszych klas gimnazjów i szkół średnich. Zadania rozwiązuje się przez tydzień czasu, a następnie udziela odpowiedzi za pomocą internetowego formularza. W ten sposób na bieżąco można śledzić wyniki. Konkurs będzie trwał przez 5 miesięcy od listopada 2006 do marca 2007. W 2006 roku wzięło w nim udział ponad 2500 uczestników z całej Polski.

Nazwa konkursu: Ogólnopolski Sejmik Matematyków
Organizator: Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość przy współpracy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Poziom: GM, PG
Zasięg: ogólnopolski
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.spinor.edu.pl
Koordynator:  Dorota Kolany
e-mail: 
Telefon:  (032) 2516-431 wew. 316 (w godz. 15-18)
Krótki opis:  Konkurs na pracę z matematyki. Spośród nadesłanych prac 20 najlepszych autorów wraz z nauczycielami-opiekunami prac, spotykają się na trzydniowym finale. Podczas finału uczestnicy prezentują najważniejsze wyniki swoich prac (10 min.) i odpowiadają na pytania jury i innych uczestników spotkania finałowego. Oprócz tego uczestniczą w cyklu wykładów i warsztatów.

Nazwa konkursu: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomiczno - Matematycznej dla Gimnazjów
Organizator: Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, PKO BP S.A. , Płomyczek
Poziom: GM
Zasięg: ogólnopolski
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, ul 1 Maja 5a, 28-400 Pińczów
Czas rozpoczęcia:  marzec
httpwww.gm2.pinczow.com
Koordynator:  Dawid Glaudel - PKO BP S.A.,Sławomir Spaczyński - dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, Hanna Mitka-Marszalik - z-ca dyr. Gim 2 w Pińczowie
e-mail:  dyr_gim2@poczta.onet.pl
Telefon:  (041)3572884
Krótki opis:  Ważnym elementem reformy jest dbanie o wszechstronny rozwój uczniów, ich umiejętności myślenia i radzenia sobie z różnymi problemami. Wychodząc naprzeciw tym założeniom nasze gimnazjum zaproponowało uczniom turniej wiedzy ekonomicznej. Odbył się on pod patronatem Szkolnej Kasy Oszczędności przy Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, a głównym sponsorem nagród było PKO BP S.A. Patronat medialny objął Płomyczek. Tradycyjne olimpiady przedmiotowe wymagały od uczniów znajomości określonych faktów i schematów rozwiązywania zadań. Nam chodziło o umiejętność posługiwania się wiedzą. Uczniowie biorący udział w konkursie nie tylko liczą, także rozwiązują krzyżówki, rebusy, wypełniają druki bankowe. Turniej od roku 1999 rozrósł się ogarniając całą Polskę. Każdy finalista turnieju jest nagradzany przez sponsora i współorganizatora konkursu bank PKO S.A.

Nazwa konkursu: Władca Liczb
Organizator: Portal edukacyjny www.maximus.pl
Poziom: GM,PG
Zasięg: ogólnopolski
Miejsce: 
Czas rozpoczęcia:  1 października 2009 (istnieje możliwość dołączenia do konkursu w trakcie jego trwania)
httpwww.maximus.pl
Koordynator:  
e-mail: redakcja@maximus.pl
Telefon:  032 300 34 89
Krótki opis:  Trwa od 1.10.2009 do 01.03. 2010. Konkurs składa się z 10 etapów-testów on-line. Są one kompilacją zadań, jakie mogš pojawić się na maturze, zagadek matematycznych, ciekawostek o słynnych matematykach. Uczestnicy mogą przyłączyć się do rywalizacji w dowolnym etapie, aby walczyć o nagrodę główną i miano Władcy Liczb należy rozwiązać co najmniej 3 testy etapowe. Zwycięzca każdego etapu nagradzany jest grą Wygraj z maturą, kalkulatorem Vector, kwartalną prenumeratą Młodego Technika i abonamentem portalu maximus.pl. Nagrodą główną jest laptop ufundowany przez Wyższe Szkoły Bankowe, roczna prenumerata Młodego Technika i roczny abonament portalu maximus.pl, a nagrodami pocieszenia przewodniki Pascala. Patronat medialny nad konkursem objęli: Młody Technik, Maturzysta oraz Edulandia.pl.

RegionalneDolnośląskie


Nazwa konkursu: Dolnośląskie mecze matematyczne
Organizator: Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
Poziom: SP, GM, PG
Zasięg: województwo dolnośląskie
Czas rozpoczęcia:  październik
http www.fsmw.uni.wroc.pl/dmm
Koordynator:  Małgorzata Mikołajczyk
e-mail:  Malgorzata.Mikolajczyk@math.uni.wroc.pl
Telefon:  (0-71) 375 74 16
Krótki opis: Mecze matematyczne były popularną formą prezentacji dorobku naukowego matematyków okresu renesansu. Najsłynniejsze odbywały się we Włoszech w XVI w. Brało w nich udział dwóch uczonych. Polegały na publicznym przekazaniu sobie przez zawodników zestawów zadań (np. 30) oraz umówieniu na następne spotkanie za jakiś czas (np. za 4 tygodnie). Na drugim spotkaniu każdy przedstawiał rozwiązania zadań przeciwnika.

Kujawsko-pomorskie


Nazwa konkursu: Liga Zadaniowa
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Poziom: SP, GM
Zasięg: kujawsko-pomorskie
Czas rozpoczęcia:  
http
Koordynator:  Halina Filipiak
e-mail: 
Telefon:  
Krótki opis: 

Małopolskie


Nazwa konkursu: Konkurs Prac Matematycznych
Organizator: Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
Poziom: SP, G, PG
Zasięg: małopolskie
Czas rozpoczęcia:  październik
http www.cmjordan.krakow.pl/KMTPNiS/matem.html
Koordynator:  Marta Rajek
e-mail: kmtpnis@cmjordan.internetdsl.pl
Telefon:  
Krótki opis: Konkurs organizowany jest rokrocznie przy współpracy z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce.

Nazwa konkursu: Konkurs Prac Matematycznych zakończony Sesją Matematyczną
Organizator: Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży w Krakowie
Poziom: SP (kl. IV-VI), GM, PG
Zasięg: województwo małopolskie
Czas rozpoczęcia:  listopad, termin nadsyłania prac:luty,finał Sesja Matematyczna)- koniec kwietnia
http www.cmjordan.krakow.pl/kmtpnisz/
Koordynator:  Marta Rajek, Beata Misiek
e-mail: kmtpnis@cmjordan.internetdsl.pl
Telefon:  (012) 430-00-25 wew. 56
Krótki opis: Konkurs Prac Matematycznych organizowany jest rokrocznie przy współpracy z Oddziałem Krakowskiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce. Uczestnicy konkursu otrzymują od KMTPNiSz szczegółowe wskazówki dot. przygotowania prac matematycznych wraz z regulaminem konkursu. Pierwszy etap - to ocena nadesłanych na konkurs prac (termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2007 r). Prace oceniane są przez jury w 3 kategoriach (1 kategoria to szkoły podstawowe, 2 - gimnazja, 3 -szkoły ponadgimnazjalne). W skład jury wchodzą pracownicy naukowi Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego - współorganizatora konkursu. Drugim etapem jest Sesja Matematyczna, podczas której najlepsze prace prezentowane są przez uczniów. Sesja odbędzie się w połowie kwietnia 2007r. w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Pomorskie


Nazwa konkursu: Matematyka i Sport
Organizator: Agnieszka Stańkowska GM 26 Gdańsk
Poziom: GM (kl. I)
Zasięg: Gdańsk
Czas rozpoczęcia:  marzec (I etap), maj (II etap)
http
Koordynator:  Agnieszka Stańkowska
e-mail: ewa.powalka@wp.pl
Telefon:  
Krótki opis: 

Nazwa konkursu: Matematyczny spacer po ...
Organizator: Elżbieta Stańczyk GM 2 Gdańsk
Poziom: GM (kl. II)
Zasięg: Gdańsk
Czas rozpoczęcia:  czerwiec
http
Koordynator:  Elżbieta Stańczyk
e-mail: urbanka@o2.pl
Telefon:  
Krótki opis: 

Nazwa konkursu: Matematyczny spacer po ...
Organizator: Małgorzata Muchowska Gm 11 Gdynia
Poziom: GM (kl. II)
Zasięg: Gdynia
Czas rozpoczęcia:  czerwiec
http
Koordynator:  Małgorzata Muchowska
e-mail: malgorzatamuchowska@wp.pl
Telefon:  
Krótki opis: 

Nazwa konkursu: Matematyczny spacer po ...
Organizator: Barbara Motylińska Gm 2 Sopot
Poziom: GM (kl. II)
Zasięg: Sopot
Czas rozpoczęcia:  czerwiec
http
Koordynator:  Barbara Motylińska
e-mail: eltabu1@wp.pl
Telefon:  
Krótki opis: 

Nazwa konkursu: Matematyczny Czar Par
Organizator: Bożena Zawistowska CEN Gdańsk
Poziom: GM (kl. III)
Zasięg: Gdańsk
Czas rozpoczęcia:  czerwiec
http
Koordynator:  Małgorzata Lubocka - GM 9 Gdańsk, Bożena Zawistowska
e-mail: bzawistowska@wp.pl
Telefon:  
Krótki opis: 

Śląskie


Nazwa konkursu: IV Konkurs Międzygimnazjalny "Burza w mózgu"
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
Poziom: GM
Zasięg: miasto Świętochłowice, Bytom, Chorzów, Ruda Śląska
Czas rozpoczęcia:  kwiecieć
http
Koordynator:  Maria Tomczyk, Halina Leszczyńska
e-mail: tomczykmari@wp.pl
Telefon:  
Krótki opis: 
Konkurs jest dwuetapowy. I etap ma formę testu jednokrotnego wyboru, a po wykładzie dr B.Pabicha "Mam Cabri, więc mogę odkrywać matematykę", finał konkursu "Twierdzenia bez słów-czyli jak odkrywać matematykę".

Nazwa konkursu: Liga Matematyczna Czwórki
Organizator: zespół nauczycieli matematyki Gimnazjum nr 4 w Żorach
Poziom: GM
Zasięg: delegatura rybnicka
Czas rozpoczęcia:  październik
httpwww.gim4.dyndns.org/Gim4/liga_matematyczna/index.htm
Koordynator:  Urszula Prasnowska Gimnazjum nr 4 w Żorach, os. Ks.Władysława
e-mail: wicedyrg4@gim4zory.neostrada.pl
Telefon:  032 4341762
Krótki opis: 
Nauczyciele matematyki zapraszają uczniów do wspólnych potyczek matematycznych i zabaw z dziedziną, którą określa się jako królową nauk. Albert Einstein, wielki uczony, powiedział "Wszystko powinno być tak proste jak to tylko możliwe, ale nie prostsze". W myśl tej maksymy, chcemy by rozwijała się nasza Liga. Zadania będą miały formę zarówno "poważnych" zadań matematycznych jak i łamigłowek oraz zagadek.

Nazwa konkursu: Matematyka w Praktyce
Organizator: WSP w Częstochowie
Poziom: GM
Zasięg: Częstochowa
Czas rozpoczęcia:  
http
Koordynator:  Grażyna Rygał
e-mail: 
Telefon:  
Krótki opis: 

Nazwa konkursu: Miejski Konkurs Matematyczny Metodą Projektu: MATPROJEKT
Organizator: III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, ul. Farna 7, 41-506 Chorzów
Poziom: SP, G, PG
Zasięg: konkurs miejski - Chorzów (miasto na prawach powiatu), mile widziani goście spoza Chorzowa
Czas rozpoczęcia:  grudzień
httpwww.3lo.edu.pl dział: wydarzenia
Koordynator:  Krzysztof Oleś
e-mail: k.oles@3lo.edu.pl
Telefon:  0-505-42-85-83
Krótki opis: Matprojekt jest próbą "oswojenia" matematyki, opartą na coraz bardziej popularnej metodzie projektu. Praca długoterminowa daje grupie uczniów możliwość pokazania zainteresowań uwzględniających interdyscyplinarność Królowej Nauk. Matprojekt nie ma charakteru pisemnego sprawdzianu. Uczniowie przedstawiają efekty działań wykonywanych w grupach (nauczyciel jest jedynie koordynatorem twórczego myślenia uczniów pracujących zespołowo). Jednym z celów konkursu jest pokazanie stosowalności matematyki, której zarzuca się - powszechnie - zbytnie rozteoretyzowanie. Ważnym aspektem jest też budowanie umiejętności korzystania z informacji i jej tworzenia.

Nazwa konkursu: Nudna Matematyka
Organizator: Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość
Poziom: SP (kl. IV-VI), GM, PG (kl.I)
Zasięg: województwo śląskie
Czas rozpoczęcia:  ostatni tydzień września
http www.spinor.edu.pl
Koordynator:  Dorota Kolany
e-mail: dkolany@pm.katowice.pl lub dorota.kolany@wp.pl
Telefon:  (032) 2516-431 wew. 316 (w godz. 15-18)
Krótki opis: Konkurs samofinansujący organizowany dla siedmiu poziomów wiekowych, trzyetapowy. W pierwszych dwóch etapach - uczestnicy rozwiązują po 4 zadania, w trzecim - 3.

Nazwa konkursu: Przygoda z Matematyką
Organizator: Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość
Poziom: G (kl. II i III)
Zasięg: województwo śląskie
Czas rozpoczęcia:  styczeń
http www.spinor.edu.pl
Koordynator:  Dorota Kolany, Elżbieta Jakóbczyk
e-mail: dkolany@pm.katowice.pl lub elaj@pm.katowice.pl
Telefon:  (032) 2516-431 wew. 316 (w godz. 15-18)
Krótki opis: Konkurs samofinansujący organizowany dla dwóch poziomów wiekowych, trzyetapowy. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązują test wyboru (15 pytań). Drugi etap rozpoczyna się wykładem (tematyka wykładu jest spoza zakresu gimnazjum). Następnie uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru (8 pytań) i 2 zadania - dotyczące wyłącznie wysłuchanego wykładu.

Nazwa konkursu: Śląski Konkurs Matematyczny
Organizator: Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Poziom: GM, PG
Zasięg: województwo śląskie
Czas rozpoczęcia:  
http www.skm.katowice.pl/index.php?id=informacje
Koordynator:  
e-mail: 
Telefon:  
Krótki opis: 

Konkursy międzyszkolne

Nazwa konkursu: Konkurs matematyczno - przyrodniczy "Gimnazjaliści na start!"
Organizator: Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach
Poziom: GM kl.3
Zasięg: województwo dolnośląskie
Czas rozpoczęcia:  styczeń
http matgimn.republika.pl
Koordynator:  Marzanna Konowalczuk, Izabela Łaś
e-mail:  iskal@interia.pl
Telefon:  
Krótki opis: Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy - wykonanie i przesłanie do organizatorów ekologicznej zabawki, wykonanej z surowców wtórnych. Etap drugi to rozwiązywanie zadań teoretycznych i praktycznych z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz z elementami ekologii. Uczniowie pracują w zespołach dwuosobowych. Konkurs ma charakter rozgrywek międzydrużynowych.

Nazwa konkursu: Miejski Konkurs Przedmiotów Ścisłych
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie oraz Zespół Doradców Metodycznych i nauczycieli przedmiotów ścisłych Chorzowa
Poziom: GM
Zasięg: miasto Chorzów
Czas rozpoczęcia:  grudzień
http ksikora1.webpark.pl
Koordynator:  Katarzyna Sikora
e-mail:  ksikora1@scholaris.pl
Telefon:  0605468376
Krótki opis: Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap jest etapem szkolnym. Zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych organizuje zawody w szkole w oparciu o zestaw zadań i klucz oceniania przygotowany przez Radę Programową. Dwóch zwycięzców - uczniów wytypowanych do zawodów miejskich szkoła przesyła do organizatora. II etap jest etapem miejskim. Rozegrany zostanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie w dniu 1 lutego 2007. Komisja Konkursowa, w skład której będą wchodzili członkowie Rady Programowej, oceni prace i wyłoni zwycięzców. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody. Konkurs ma charakter indywidualny.

Zachodniopomorskie


Nazwa konkursu: Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "MATHS in ENGLISH"
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie ul. Hoża 25
Poziom: GM-kl.1
Zasięg: miasto Szczecin
Czas rozpoczęcia:  marzec
http www.sp42szczecin.neostrada.pl
Koordynator:  Aneta Sobala, nauczyciel matematyki
e-mail:  maths-english.sp42@wp.pl
Telefon:  (091) 4421738
Krótki opis: Proponujemy uczniom klas pierwszych szkół gimnazjalnych nowy międzyszkolny konkurs matematyczny w języku angielskim. Podobny konkurs już od czterech lat jest organizowany dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
Uczniowie rozwiązują zadania z matematyki podane w języku angielskim. I etap polega na rozwiązaniu 10 zadań testowych i dwóch otwartych (możliwość korzystania ze słowników). Czas trwania 45 minut. II etap to test w języku angielskim wymagający wiedzy o Wielkiej Brytanii i znajomości zagadnien gramatycznych ujętych w programie nauczania. Czas trwania 30 minut. Informacje o konkursie, jego regulamin, zadania przygotowawcze będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Nazwa konkursu: Wektor
Organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Matematyczne oddział w Szczecinie, Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej w Szczecinie
Poziom: GM, PG
Zasięg: zachodniopomorskie
Czas rozpoczęcia:  październik
http www.us.szc.pl\ptm
Koordynator:  Barbara Kowalska
e-mail:  barbaraewakowalska@wp.pl
Telefon:  
Krótki opis: Konkurs trwa od 9 lat. Każda edycja ma swoje hasło. Konkurs polega na samodzielnym uczeniu się działu matematyki, który nie jest objęty programem szkolnym.